Aan het woord

Op mijn 32ste werd ik ingewijd in een Haagse Loge. Nu, ruim 50 jaar later, kan ik een balans opmaken, terugziende op de vrijmetselarij in het algemeen en de loges waar ik lid van was in het bijzonder. In de loge heb ik in ruime mate kennis kunnen nemen van inspirerende inleidingen, bouwstukken, die mijn kennis zéér hebben verrijkt.
Eveneens heb ik er mannen, broeders, ontmoet, die in mijn gang door het leven, voor mij van grote betekenis zijn geworden. De vrijmetselarij heeft mij zóveel gegeven, dat ik in grote dankbaarheid op ruim 55 jaar vrijmetselaarschap, waarvan 50 jaar in “Orde en Vlijt”, kan terugzien.

A.K.

Vrijmetselaren werken aan hun eigen “ruwe steen” en trachten daar een “zuivere kubieke steen” van te maken , die past in het bouwwerk van een betere wereld.
In feite zegt dit alles. Een vrijmetselaar probeert vanuit zijn eigen geestelijke en spirituele ontwikkeling een wezenlijke bijdrage te leveren aan een betere wereld.
In plaats van een verwachting vanuit het onbekende, is de motivatie van de vrijmetselaar gebaseerd op de overtuiging dat de oplossing van levensvraagstukken die de mens bezig houden, ligt bij de mens zelf, zonder afbreuk te doen aan de overtuiging dat er meer is tussen hemel en aarde.
Vrijmetselarij is een levensschool, die verdieping geeft aan bovengenoemde levensvraagstukken, door gereedschappen aan te leveren in de vorm van symbolen, die een middel zijn om handel en wandel van de mens te toetsen aan een hoger ideaal.

D.V.

De regelmatig voorkomende bijeenkomsten van de loge bieden mij in de hectiek van een druk leven in een gepolariseerde wereld enkele uren per week een rustpunt.
De symboliek, de rituelen en niet te vergeten de stimulerende contacten brengen harmonie in mijn voelen, denken en handelen. In gewone woorden, in de loge kan ik mijn geestelijke en spirituele accu opladen.
Maar er is meer: de loge stimuleert me, vanuit haar ondogmatische impulsen, om me persoonlijk te ontplooien en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.
De vrijmetselarij ervaar ik niet zozeer als een vorm van religie of levensbeschouwing, maar als een “way of life”.

G.C.

In het dagelijkse leven ben ik, als zo velen, bezig met zeer rationele zaken. Sneller, verder, hoger als ware het de olympische spelen. Binnen de loge kom ik echter mannen tegen die anders tegen bepaalde dingen aankijken en waaraan ik mijn ideeën en opinies kan toetsten, zonder dat iemand mij probeert te overtuigen van zijn gelijk. Er is tenslotte geen ruimte voor dogma’s. De vrijmetselarij is dan ook voor mij een slijpsteen voor de geest.

A.S.