Het lijkt een beetje op een oude mannen bolwerk, in hoeverre klopt dat?

Vrijmetselarij is zeker niet bedoeld voor ‘oude’ mannen. Natuurlijk komen er oudere leden voor. Dit komt omdat de meeste mannen zich aanmelden als zij meer levenservaring denken te hebben. Soms zijn ze lid van een kerkgenootschap, soms ook helemaal niet. Als een vrijmetselaar zich eenmaal heeft aangesloten, blijft hij de rest van zijn leven vaak lid van de vrijmetselarij.

Waarom wil iemand vrijmetselaar worden?

Een vrijmetselaar is een man die voortdurend wil werken aan een betere ik ten bate van zichzelf en de mensen in zijn omgeving en de wereld. Het werken aan een betere wereld klinkt groots maar is het niet zo dat het gezegde luidt “een betere wereld begint bij jezelf”? Vaak hebben vrijmetselaren dat wat zij zoeken niet kunnen vinden in clubs, organisaties of een kerk waarvan ze lid zijn. Wat zij zochten vinden zij dan in de vrijmetselarij. In de vrijmetselarij word gewerkt met rituelen en symbolen die voor iedereen een eigen betekenis kunnen hebben. Binnen de vrijmetselarij bestaan geen leerstellingen of dogma’s en geven daarmee vaak de persoonlijke ruimte die elders gemist wordt.

Wat gebeurt er op een bijeenkomst?

Er zijn verschillende invullingen van de avonden die vrijmetselaren bijeenkomen. Er zijn avonden waarin een kandidaat als leerling wordt aangenomen, na een periode gezel wordt en na weer een periode meester wordt. Daarnaast zijn er speciale avonden zoals de opening van het nieuwe werkjaar en het Zomer- en Winter Sint Jan. Op deze avonden zijn vrijmetselaren in forma gekleed, d.w.z. in rok of smoking. Natuurlijk hebben vrijmetselaren niet iedere week zo’n speciale avond. Op de overige bijeenkomsten worden werkstukken voorgedragen die door verschillende vrijmetselaren worden geschreven. Over deze onderwerpen wordt gecompareerd. Dit houdt in dat de leden niet hun gelijk willen halen maar bijdragen aan een beter begrip van het behandelde onderwerp.

Waarom mogen er geen vrouwen aanwezig zijn?

Vrouwen en mannen zijn gelijkwaardig, maar toch ook verschillend. Mannen en vrouwen stellen zich in elkaars gezelschap anders op dan wanneer zij onder enkel onder gelijken zijn. Om comparities zo zuiver mogelijk te houden, blijkt het, al van oudsher, verstandig om niet te “mixen”. Overigens zijn er ook loges alleen voor vrouwen en loges die een gemengde samenstelling hebben.

Vrijmetselaren achten vrouwen hoog. Het is dan ook gebruikelijk om enkele keren per jaar activiteiten te organiseren waar partners bij aanwezig zijn.

Is Vrijmetselarij te vergelijken met een Rotary of Lionsclub?

Rotary stelt zichzelf tot doel het samenbrengen van leidinggevenden en specialisten uit het bedrijfsleven en de overheid om maatschappelijke ondersteuning te bieden, daar waar dat nodig is. Ze doen dit op basis van het bevorderen van hoge ethische standaarden in alle beroepen en het helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in de wereld. Het motto van Rotary is “Service above Self”, waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij. Rotary en Lions zijn in grote mate met elkaar te vergelijken.

Vrijmetselaren zijn meer gericht op persoonlijke ontwikkeling in hun streven een beter mens te worden en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan een betere wereld. Dus: verbeter de wereld en begin bij jezelf. Voor de vrijmetselarij zul je nooit actief benaderd worden, dit is een stap die je zelf dient te zetten.