Orde en Vlijt komt bijna iedere dinsdagavond in de loge bijeen. Er zijn dan open loges en comparities.

In de 2e helft van het werkjaar 2022-2023 vinden de volgende bijeenkomsten plaats:

october

No Events

november

No Events

december

No Events

january

No Events

february

No Events

march

No Events