Op donderdagavond 25 mei a.s. houdt de Vrijmetselaarsloge Orde & Vlijt in Gorinchem een voorlichtingsavond over vrijmetselarij. Elke man uit de regio, die zich serieus interesseert in de Vrijmetselarij en 18 jaar of ouder, is van harte welkom. Het is een gelegenheid bij uitstek om een goede indruk te krijgen van wat de Vrijmetselarij in het algemeen en de Loge Orde & Vlijt in het bijzonder, u kan bieden.

We gaan er een heel bijzondere avond van maken. De Vrijmetselaars van de Loge Orde & Vlijt willen de belangstellenden kennis laten maken met de Vrijmetselarij en met de wijze waarop en de sfeer waarin zij werken.

Vrijmetselaren zoeken naar de verdieping van hun bestaan en naar manieren om, beginnend bij zichzelf, een betere wereld te creëren. Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. Je zoekt je eigen weg door het leven en een plek waar mensen naar elkaar luisteren.

Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. Het is een levenshouding.

De opzet van de avond:

19.30   Inloop

20.00   Opening en welkom door de voorzitter

20.10   Hoofdprogramma – onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de “Vrijmetselarij en Broederschap”, wat betekent dat nou? “Compareren”, een typische gespreksvorm die de Vrijmetselaren hanteren bij het bespreken van uiteenlopende onderwerpen (zoals levensbeschouwing, persoonlijke verhalen en zienswijzen). “Ritualen en Symboliek”, een werkvorm die karakteristiek is voor de Vrijmetselarij en wordt beoefend tijdens de zgn. Open Loges. Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen.

21.25   Sluiting van formele gedeelte

21.30   Persoonlijke gesprekken & Rondleiding door het gebouw – bovenal een informeel samenzijn met de broeders van de Loge met de gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen met het “Vrijmetselaar zijn”. En uiteraard kunt u dan alle vragen stellen die u wilt en die zullen in alle openheid worden beantwoord.

Adres: Molenstraat 75, 4201 CW Gorinchem

Inschrijven kan via onderstaand registratieformulier:

Registraties zijn gesloten voor dit evenement

Mocht het registreren niet lukken stuur dan een email naar: voorlichtingoenv@gmail.com